Pakume projekteerimisteenuseid kõigile kliendigruppidele:

Korteriühistutele võivad vaja minna järgmised projekteerimis liigid:

– fassaadisoojustuse projekteerimine
   – katuse renoveerimise ja soojustuse projekteerimine
   – sillutisriba, välistreppide, varikatuste, piirete projekteerimine
   – viilkatuste projekteerimine
   – peale- ja juurdeehituste projekteerimine
   – tarbevee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
   – küttesüsteemide projekteerimine
   – parklate suurendamise, jalakäijate teede, põhiteede, tõkkepuude ja keelumärkide paigalduse projekteerimine
   – hoovide heakorra projekteerimine
   – drenaažisüsteemi projekteerimine ning liitumine drenaažitrassidega

Arhitektuurne projekteerimine:

– elamute, eramute, paaris- ja ridamajade projektid
   – elamute, eramute, paaris- ja ridamajade tüüpprojektid
   – projektide taastamine
   – juurdeehitus-, pealeehitus-, renoveerimisprojektid
   – tööstuslike hoonete, kaupluste, hotellide, restoranide projektid

Igat liiki konstruktiivsed projektid.

Muud projektid:

– Vee-; kanalisatsiooni-; drenaažisüsteemide projektid. Välistrassid. Liitumine trassidega.
   – Kütte- ja ventilatsiooni projektid.
   – Elektriprojektid. Liitumine elektrivõrguga v.a. kõrgepingeliinid.
   – Teede projektid. Vertikaalne planeerimine.